MVSHOP

บทความ

ระบบรักษาความปลอดภัยในงานซีเกมส์ที่โคราช

08-10-2559 12:22:11น.

ภาพศูนย์ปฎิบัติการ รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2550

โดยใช้อุปกรณ์ CCTV ทั้งหมดของ AVTECH ในการควบคุมระบบ