MVSHOP

บทความ

ประเภทของไม้กั้นรถยนต์ เลือกอย่างไรให้ถูกใจ

29-07-2564 10:26:54น.
การจราจรภายในอาคารอาจดูไม่วุ่นวาย หรือมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นเช่นเดียวกับบนท้องถนนสาธารณะ แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุม และจัดระเบียบให้เหมาะสม และยังช่วยป้องกันไม่ให้มีบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ควบคุมผ่านเข้าออกมาสร้างความรำคาญ หรือก่อกวนบุคคลภายในอาคารได้ ดังนั้นอุปกรณ์ควบคุมการจราจรภายในอาคารอย่างไม้กั่นรถยนต์จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากอุปกรณ์ชนิดนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนมีหลากหลายประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการใช้งานของอาคารแต่ละประเภท ดังนั้นหากท่านกำลังสนใจอยากนำไม้กั้นรถยนต์ไปใช้งานควรทราบรายละเอียดและประเภทของไม้กั้นรถยนต์ให้ดีเสียก่อน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม้กั้นรถยนต์แบบตรง

นับเป็นประเภทของไม้กันรถยนต์ที่พบได้ทั่วไป เนื่องจากมีการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่จำเป็นต้องมีการเตรียมพื้นที่การใช้งานให้พร้อมเพราะลักษณะการเปิดไม้กั้นจะเป็นเส้นตรง 90 องศา เวลาติดตั้งจึงต้องพิจารณาความสูงของอาคารด้วย รวมถึงทิศทางการขึ้นลงของไม้กั้นจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะอาจเป็นอุปสรรคในการใช้งานและทำให้อุปกรณ์นี้เสียหายได้ และหากความยาวของไม้กั้นมากกว่า 4 เมตร ควรพิจารณาติดตั้งไม้ค้ำเพิ่มเติม เพื่อเสริมความแข็งแรงในขณะที่ไม้กั้นรถยนต์อยู่ในแนวนอนอีกด้วย

2. ไม้กั้นรถยนต์แบบสไลด์

ไม้กั้นรถยนต์ที่พัฒนารูปแบบจากไม้กั้นรถยนต์แบบตรงให้มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานมากขึ้น เพราะความยาวของไม้กั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการด้วยการสไลด์เลื่อนไม้กั้นให้มีขนาดความยาวตามต้องการ อย่างในกรณีที่พื้น แต่เมื่อเป็นไม้แบบไสลด์ขนาดได้จึงมีความคงทนต่ำกว่าไม้กั้นแบบตรง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาพื้นที่การใช้งานที่มีความปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อย่างภายในอาคารจอดรถ เป็นต้น

3. ไม้กั้นรถยนต์แบบพับ

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของไม้กั้นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดปัญหาเรื่องพื้นที่สำหรับติดตั้ง เพราะสามารถพับในขณะที่ยกขึ้นได้ โดยรูปแบบการพับนั้นมีหลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสม อย่างรูปแบบการพับแบบ 90 องศา โดยบานกั้นทั้ง 2 ส่วนจะทำมุมตั้งฉากระหว่างกัน ดังนั้นอาจมีข้อจำกัดในกรณีที่รถเข้าออกอาคารมีขนาดที่สูงมากเกินไป และ บานพับแบบ 180 องศา ที่ตัวบานกันจะพับประกบขนานกันเป็นแนวเดียว ช่วยแก้ไขเรื่องข้อจำกัดของพื้นที่ได้ดี อย่างไรก็ดีการใช้งานไม้กั้นรถยนต์ประเภทนี้มีข้อต่อบานพับที่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ และควรป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการพับของไม้กั้น เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

นอกจากประเภทของไม้กั้นรถยนต์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้น เชื่อได้ว่าผู้ที่สนใจคงสามารถพิจารณาประเภทของไม้กั้นที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และขนาดของรถยนต์ได้แล้ว รวมถึงพื้นที่สำหรับติดตั้งไม้กั้นควรมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้ว ก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- ระบบควบคุมการเปิดปิดไม้กั้นรถยนต์

เนื่องจากในปัจจุบันประเภทของไม้กั้นรถยนต์นั้นสามารถถูกควบคุมการเปิดปิดได้หลากหลายวิธีการ เริ่มตั้งแต่แบบที่เปิดปิดด้วยมือ ซึ่งหากมีผู้เข้าออกอาคารเป็นจำนวนมากก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากได้ ยิ่งผู้ควบคุมไม้กั้นรถยนต์มีเหตุจำเป็นให้ต้องเข้าห้องน้ำหรือทำธุระส่วนตัวก็ยิ่งเป็นเรื่องวุ่นวายในการหาคนมาแทนได้ จึงมีการพัฒนาระบบเปิดและปิดให้ประเภทของไม้กั้นรถยนต์มีความหลากหลายสะดวกมากขึ้น อย่างการใช้คีย์การ์ดที่เพียงสัมผัส หรือส่งสัญญาณไปที่ตัวรับไม้กั้นรถยนต์ก็จะเปิดออก เป็นต้น หรือในกรณีที่ไม่สะดวกจะแจกคีย์การ์ตในปัจจุบันก็ยังสามารถเพิ่มตู้แจกคีย์การ์ดที่เชื่อมต่อระบบเปิดและปิดกับไม้กั้นรถยนต์ได้อีกด้วย

- วัสดุที่นำมาประกับเป็นไม้กั้นรถยนต์

ส่วนประกอบที่ทำให้ประเภทของไม้กั้นรถยนต์แต่ละชนิดมีความแข็งแรงก็คือวัสดุที่นำมาใช้ประกอบเป็นไม้กั้น ซึ่งนอกจากความแข็งแรงจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาแล้ว ยังควรพิจารณาถึงน้ำหนักของวัสดุที่นำมาประกอบเป็นไม้กั้นด้วย ควรเป็นวัสดุที่ไม่มีน้ำหนักมากอย่างอะลูมิเนียม หรือไฟเบอร์กลาส เพราะนอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้วยังไร้ปัญหาเรื่องสนิม และบวมพองเมื่อสัมผัสน้ำหรือความชื้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

4. อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

ในปัจจุบันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องใส่ใจในทุก ๆ อาคารหรือสถานที่จอดรถ หากไม่มีการควบคุมการเข้าออกด้วยไม้กั้นรถยนต์ก็อาจทำให้ยากต่อการจัดการกับยวดยานพาหนะ และบุคคลที่ผ่านเข้าออกได้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วก็สามารถพิจารณาอุปกรณ์เสริมอย่างคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือหากต้องการคิดค่าใช้จ่ายก็อาจนำอุปกรณ์เก็บเงินแบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้อีกด้วย

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการนำไม้กั้นรถยนต์มาใช้งานจะช่วยให้การใช้งานมีความเหมาะสม สะดวก และรวดเร็ว ทั้งยังส่งผลต่อความคุ้มค่าในอายุการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ชนิดนี้โดยตรง ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อผู้สนใจควรพิจารณาความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานของตนเอง ข้อจำกัดในการติดตั้ง หรือพื้นที่การใช้งาน และประโยชน์ของประเภทของไม้กั้นรถยนต์แต่ละชนิดให้ดีเสียก่อน